Hanny Laurita

Schrijfster van Christelijke gedichten.

Wat fijn dat u een kijkje komt nemen op mijn gedichtensite!
Eerst zal ik mij even voorstellen: Mijn naam is Hanny Laurita-Bouman.
Ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen.
Mijn getuigenis kunt u ook op deze site lezen.
Ik hoop dat u, net als ik, bemoedigd en gezegend zal worden door mijn gedichten.
Schroom niet om een reactie te geven, als een gedicht u aanspreekt. Ik zie ernaar uit!

Hanny Laurita- Bouman.


Gedichten

Mijn gedichten zijn in 8 categorieen onderverdeeld:

De schoonheid van Gods liefde.

Ik wil je graag vertellen...

Hoger dan de wolken reikt uw trouw!

Weet dan.. dat Gód bij je is!

Geef mij je hand!

Een hart vol van liefde.

Gods ónvoorwaardelijke liefde!

Dan zingt mijn ziel voor U!


Getuigenis

Hij is erbij, iedere seconde van ons leven!

Van jongs af aan ben ik opgegroeid in een christelijk gezin, we gingen trouw naar de Hervormde kerk in Den Haag, m'n vader was daar ouderling. Mijn ouders waren altijd actief in de kerk, deden veel aan pastoraal werk. We baden thuis ook als gezin samen.

Maar als je zoekt naar meer.... dan vind je dat ook, want daar zorgt Jezus voor. Hij kijkt altijd naar je hartsgesteldheid en gaat erop in en zorgt ervoor, dat als je naar meer zoekt, je dat ook vindt, mooi is dat toch!

Wij verhuisden naar Soest, maar mijn moeder verliet al vrij gauw de kerk omdat ze naar meer verlangde, mijn vader deed dit ook maar wat later. Mijn  moeder is altijd onze voorloper geweest in ons gezin en leefde heel dicht bij de Heer.

Wij kwamen al gauw in een fijne Volle Evangelie Gemeente in Amersfoort en lieten ons op een gegeven moment dopen in het Sportfondsenbad  in Amersfoort, m'n moeder, m'n zus en ik. Ook nu kwam mijn vader weer wat later, hij was er nog niet aan toe. Het was ook een hele stap en verandering.

Iedereen moet altijd z'n eigen beslissingen nemen, je kunt het nou eenmaal niet voor een ander doen, dus het was zijn eigen, eerlijke beslissing. Hij werd wat later gedoopt en ook dit was een feest!

Wij genoten in deze gemeente van het woord! Mijn zus en ik werden direct opgevangen door de jeugdgroep en hadden daar echt onze plek gevonden. Lief en leed werd er gedeeld met elkaar, veel evangelisatiewerk hebben we met elkaar gedaan, het was een hele hechte groep. Ik moet toen ong. 16 jaar zijn geweest. Later heb ik pas gemerkt hoe belangrijk deze jeugdgroep voor mij is geweest, het heeft mij wel degelijk gevormd.

Echte spectaculaire dingen heb ik niet meegemaakt, ik heb nooit één dag zonder de Heer geleefd. Wel was het zo dat er op een gegeven moment in de jeugdgroep over de doop in de Heilige Geest werd gesproken, het werd uitvoerig uitgelegd en besproken door onze jeugdleiders en ik was daar heel erg verlangend naar en met mij... nog meer.

Thuisgekomen, ik weet het nog heel goed want er was een kamer vol visite, ging ik naar m'n kamertje en knielde neer en vroeg aan de Heer of Hij mij wilde dopen in de Heilige Geest: ik was erg verlangend. Direct daarna begon ik in nieuwe tongen te spreken, wat was ik dankbaar en blij! Ik ging naar beneden en zei het tegen mijn moeder, we dansten een rondje door de kamer en de visite maar kijken... maar mijn moeder die zelf al heel lang gedoopt was in de Heilige Geest was natuurlijk heel erg blij voor mij.

Ik moet zeggen dat er toen veel veranderde en er ábsoluut een dimensie bij was gekomen in mijn geestelijke leven. Ik kreeg veel meer wijsheid en inzicht en kon echt in de kracht van de Heer gaan staan. De duivel, de verslinder, waar de Bijbel óók over spreekt, probeert te belagen, te intimideren en je aan het twijfelen te brengen, maar ik kon hem in Jezus naam wegsturen! Hij had het nakijken! Want hij is een overwonnen vijand.

Het is belangrijk dat we altijd alert zijn en niet bang hoeven te zijn voor de vijand, want wij zijn in Jezus, meer dan overwinnaars! Wij zijn met Jezus vele malen sterker dan welke macht der duisternis dan ook! Het is absoluut noodzakelijk als je verder wilt komen en groeien wilt, om gedoopt te zijn in Gods Geest en dat is een keuze, geen automatisme en dan houd je het ook echt vol en wordt je geestelijke leven als het ware, stabieler. Je krijgt meer wijsheid en inzicht, de Heilige Geest leid je ook naar mensen toe die het moeilijk hebben en God zo nodig hebben! Want er is zoveel nood, gewoon om ons heen! Ook in gesprekken met anderen kun je, zonder dat de ander dat merkt, in tongen bidden en dat merk je in de gesprekken, mensen waarbij je verzet ervaart, zie je voor je ogen veranderen en milder worden en meer open.

God heeft ieder mens zo líef! Het is een onvoorwaardelijke liefde en zo mogen wij de mens ook zien, met Gods ogen! Wat is het heerlijk om met God te leven, ik zou niet anders willen, elke dag! Dat is mijn leven, om elke dag te kiezen voor Hem  in een diepe  relatie met de Heer. Want Hij is niet ver weg. Hij is niet vaag, Hij is een liefdevolle vriend! Elke dag mogen u, jij en ik met Hem leven en mogen we elke beslissing sámen  met Hem  nemen!
Want Hij is erbij, iedere seconde van ons leven!
Hanny.

X

Contact email-adres

Beste lezers,

Als een gedicht u aanspreekt of u heeft een vraag…  mail mij gerust!

Ik zie er naar uit!
Lieve groetjes. Hanny Laurita

jeteha21@gmail.com