plaatje2
Lucas Lucas
Gain rekloame dan? Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen,
mor om de kost'n te drukken...

Mijn houdbaarheids datum is nog niet verstreken dus wordt er thans aan een uitgebreidere invulling gewerkt.
  Lucas

Pijl naar rechts
Pijl naar rechts